Arbejdsopgaver

  • Aut. kloakarbejde herunder ny anlæg og reparation
  • Minirensnings- og nedsivningsanlæg
  • Aut. rottespærmontør
  • Alt gravearbejde ved vandværker incl. kontakt til styretunderboringsfirma
  • Gravning af grunde samt nedgravning af kabler og rør
  • Skydning med jordraket
  • Salg og levering af grus og sten samt granitskærver
  • Snerydning og glatførebekæmpelse
  • Specialopgaver

Vi stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed og rådgiver gerne om kvalitetskrav, myndighedskrav og materialevalg, og sørger for at kunden får den ønskede løsning efter behov og økonomi